Chtěli bychom Vás pozvat na největší mládežnický softballový festival v Evropě, jehož cílem je, aby došlo k navázání přátelství hráček a hráčů na mezinárodní úrovni, aby si každý zahrál plus minus stejně, jako jeho spoluhráči v týmu, a aby na tuto akci v dobrém všichni vzpomínali.
Take part in the largest youth softball festival in Europe, the aim of which is to establish friendships between players at an international level, for everyone to play plus or minus the same as their team mates, and for this event to be remembered fondly by all.